Som optimistiskt företag har vi framtiden för oss. Därför är vi naturligtvis särskilt medvetna om miljöns betydelse för oss alla.

Vi drar vårt strå till stacken genom att alltid välja miljöcertifierade alternativ när sådana står till buds. Nu senast köpte vi in skruvdragare miljöklass 1. Våra bilar är bensinsnåla och vi lägger upp rutten från kund till kund i en sådan ordning att onödiga kilometer undviks. Avfall och sopor tar vi hand om på ett ansvarsfullt sätt.

Vi tar del av nya rön angående miljöskydd och oss emellan diskuterar vi deras tillämpning i vårt företag. Vi bidrar var vi kan till en hållbar miljö som alla har nytta av, både på individ- och samhällsnivå.