Träpersienner

Lind är ett ädelträ vars kännetecken är hög formbeständighet, vilket är en garanti för klass och livslängd. En annan fördel är träslagets mycket låga vikt trots det kraftfulla intrycket lamellerna gör. Vi använder massiv lind i tillverkningen av våra träpersienner för frihängande montage. De låter sig lätt anpassas till husets karaktär och inredningens stil. Du kan välja mellan många vackra färger på stegband och lameller. Vidare finns det olika bredd på lamellerna, t ex 25, 35 eller 50 mm.

Det naturliga materialet ger ett sobert  och sofistikerat utseende. Träpersienner smälter lätt in i din hemmamiljö.