Rotavdrag

Vad gäller och hur fungerar det?

M.M PERSIENNER AB tillämpar rotavdrag där det är tillåtet enligt Skatteverkets regler, se nedan.

– Vilka fastigheter kan man få rotavdrag för ?

Småhus som ägs av den som ansöker
Dock ej nybyggda hus eller hus yngre än 5 år.

– Vilka arbeten kan man få rotavdrag för ?
Nya markiser. Ej reparationer eller invändiga installationer

– Vem kan få rotavdrag ?
Endast personer 18-år gamla – ej bolag, föreningar etc.

– Hur mycket kan man få i avdrag ?
30% av arbetskostnaden. Dock högst 50 000:-/ person och år

För att kunna tillämpa rotavdrag ber vi dig uppge följande innan du beställer:

Helt korrekt fastighetsbeteckning
Personnummer

MARKISER – SMÅHUS äldre än 5 år

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
Huset måste vara äldre än 5 år för att man ska kunna göra rotavdrag.
Se även husets värdeår.
Nyinstallation av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion.
(Skatteverket benämner fristående fastigheter småhus, dvs det permanenta bostadshuset eller fritidsbostaden. Rotavdrag gäller enbart, om du äger bostaden, det vill säga har lagfart.)

Service av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.

För att kunna hjälpa dig att utnyttja rotavdraget för monteringskostnaden behöver du vid beställning ange ägarens personnummer samt fastighetsbeteckning.

OBSERVERA: Om du redan utnyttjat din tillåtna skattereduktion för rotarbete. kommer vi att debitera dig avdragen reduktion samt ev. merkostnader i efterhand. För mer information om rotavdrag, vänligen besök Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

SOLSKYDD UTOMHUS I NÄRA ANSLUTNING TILL SMÅHUS

Enligt skatteverket kan rotavdrag dras på arbetskostnaden vid montage av nya utvändiga solskyddsanordningar på småhus, dock inte när det gäller hyres- eller bostadsrätter. Avdraget kan även göras vid återinstallation av befintliga markiser efter t.ex. fasadrenovering eller fönsterbyte. Om du har motordrift på solskyddet, kan du också göra avdrag på elektrikerns arbetskostnad.
Rotavdrag tillämpas inte vid reparation eller vävbyte av befintligt solskydd.

PERSIENNER, RULLGARDINER, PLISSÉGARDINER, LAMELLGARDINER

Enligt Skatteverket får rotavdrag  inte tillämpas vid installation och reparation av rullgardiner, persienner, och  lamellgardiner mm som installeras inomhus. (källa: persienner).

Läs mer på Skatteverkets hemsida. Klicka här! Mer info på Skatteverket

MARKISER – BOSTADSRÄTT

Varken montering av markiser i bostadsrätt eller reparation/service av markiser ger rätt till skattereduktion. (källa: markiser).

Om du kan och vill använda rotavdrag, sköter vi det administrativa. Vi drar av 30 % på arbetskostnaden direkt på fakturan. Det vi behöver av dig är personnummer och helt korrekt fastighetsbeteckning.